Trang chủ Tags Đặc điểm của Tweezer Top/ Tweezer Bottom

Tag: Đặc điểm của Tweezer Top/ Tweezer Bottom

Mô hình nến Tweezer Top / Bottom – Đáy nhíp / Đỉnh nhíp, Làm sao để giao dịch với mô hình Tweezer Top/ Tweezer Bottom?

Mô hình nến Tweezer Top / Bottom – Đáy nhíp / Đỉnh nhíp, Làm...

Mô hình Tweezer Top/ Tweezer Bottom hay còn gọi là Đỉnh Nhíp/ Đáy Nhíp xuất hiện khá nhiều trên biểu đồ giá, chúng cho tín hiệu đảo chiều...