Trang chủ Tags Ý nghĩa của mô hình nến High Price Gapping Play

Tag: Ý nghĩa của mô hình nến High Price Gapping Play

Mô hình nến High Price Gapping Play Và 5 Lưu Ý Khi Giao Dịch

Mô hình nến High Price Gapping Play Và 5 Lưu Ý Khi Giao Dịch

High Price Gapping Play (Khoảng trống giá ở đỉnh) là mẫu nến tiếp diễn với đặc trưng là có xuất hiện khoảng trống (gap). Các mô...